Program MDM
There are no translations available.

Kredyt hipoteczny MDM

Kredyt hipoteczny w ramach programu Mieszkanie dla Młodych jest przeznaczony dla osób do 35 roku życia będących w związku małżeńskim dla singli oraz osób samotnie wychowujących dzieci, kupujących pierwsze mieszkanie lub dom.

Kredyt można przeznaczyć na:

  • kupno mieszkania o powierzchni użytkowej do 75 m2 (osoby wychowujące w dniu złożenia wniosku o kredyt min. 3 dzieci - do 85m2)
  • kupno domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej do 100 m2 (osoby wychowujące w dniu złożenia wniosku o kredyt min. 3 dzieci - do 110m2)

Mieszkanie lub dom muszą być:

  • zasiedlone przez nabywcę po raz pierwszy
  • zakupione na rynku pierwotnym, od osoby, która wybudowała je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np. dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej
  • zlokalizowane w Polsce

Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  • 10% - dla małżeństw bezdzietnych i singli,
  • 15% - dla osób wychowujących przynajmniej jedno dziecko,

Dodatkowe 5% kwoty kredytu otrzymają osoby, u których w ciągu 5 lat od kupna mieszkania urodzi się trzecie lub kolejne dziecko.

Wartości wsparcia są ustalane zgodnie z Ustawą z dnia 27.09.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, tj. od kwoty określonej, jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie, której położone jest mieszkanie.

Należy pamiętać, że:

  • podstawą naliczania dofinansowania jest powierzchnia użytkowa mieszkania lub domu nie większa niż 50 m2,
  • cena 1 m2 kredytowanego lokalu nie może przekroczyć wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego obowiązującego w gminie, w której znajduje się lokal lub dom, ogłaszanego w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • finansowe wsparcie jest przydzielane do kredytów udzielonych na min. 15 lat w PLN, w wysokości min. 50% ceny zakupu mieszkania lub domu,
MDM